Elpotek

Elpo-hormi – asennusanimaatio

Elpotek Oy valmistaa rakennusalalla käytettäviä Elpo-hormeja. Elpo-hormi on tehdasvalmis kerrostalon nousuputkistoelementti, joka nopeuttaa rakentamista ja säästää rakennuksen sisällä arvokkaita kerrosneliöitä. Tekemämme animaatio mahdollisti asennustyön eri vaiheiden kuvaamisen helpolla ja ymmärrettävällä tavalla. Animaatiota käytetään erityisesti asennustöitä tekevien työntekijöiden koulutukseen.