Jokeri

Jokeri-linja

Case: Uuden Jokerilinjan ja runkolinjojen identiteetti ja brändäys
Aikataulu: 2012 – 2014
Asiakas: Helsingin Seudun Liikenne, HSL
Tekijät: Design Reform Oy

Design Reform oli mukana kehittämässä jo alkuperäistä Jokeri-linjaa, jolloin muotoiltiin koko linjastoa palvelumuotoilu-otteella. Saimme käyttäjien tarpeet heijastettua kokonaisuuteen (brändi, bussin grafiikka ja verhoilukankaat, joukkoliikennepalvelu, pysäkit, viestintä sekä opastus täydensivät toinen toisiaan, koko infrastruktuuria tukien.) Tässä projektissa tutun linjan identiteetti vaihdettiin hallitusti vastaamaan uusia alueen joukkoliikenteen suunnitelmia ja vaatimuksia.

Työn tavoitteet
Työn strategisena tavoitteena oli harmonisoida Jokeriliikennöinti osaksi tulevaisuuden Helsingin seudun yhdistävää Runkolinjastoa, jonka kehittämisessä Design Reform on ollut myös mukana. Tavoitteena oli tulkita erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita ja sitä, miten ne heijastuvat sekä poikittaisina kehämäisinä kulkeviin että etelä-pohjois -suuntaisina viuhkamaisina kulkeviin runkolinjoihin. Tulevaisuudessa näiden linjojen solmukohtiin muodostuu terminaaleja.

Toteutus
Projektissa Design Reformin asiakaslähtöisen Palvelulinko-toimintamallin avulla arvioitiin brändin kehittämiseksi erilaisia konsepteja uudeksi runkolinjabussien väritykseksi. Työn lopputuloksessa korostuvat asiakkaan tahtotila yksinkertaistaa bussien viestintää ja ilmettä. Oranssin ulkovärityksen viestinä oli assosioida Jokeri-runkolinjat metroon ja niiden nopeuteen sekä täsmällisyyteen. Projektiin liittyi myös bussien sisätilojen penkkien kankaan suunnittelu ja asiakasviestinnän toteuttaminen mm. tarroilla ja painatuksilla.

Projektin lopputulos
Projektin lopputuloksena harmonisoitu uusi 550-oranssi Runkolinja. Muutos viestitettiin niin että kohderyhmät ymmärtävät miksi jokin muuttuu. Palvelun tarjoajan sisäisenä muutoksen vauhdittajana oli tulevaisuuden Runkolinjaston logistiikka ja telematiikka osana koko pääkaupunkiseudun kokonaisuutta. Asiakkaille kerrottiin, miten koko seudun linjasto halutaan harmonisoida helposti hahmotettavaksi ja lähestyttäväksi.