Outotec VSF X

Outotec VSF®X uuttolaitos

Saimme tehtäväksi laatia Outotecin kehittämän ja joulukuussa 2013 esittelemän täysin uudenlaisen ympäristöturvallisen modulaarisen VSF®X-uuttolaitoksen valmistusta ja toimintaa kuvaavan animaation.
Ratkaisu perustuu esivalmistettuihin modulaarisiin elementteihin, jotka
on helppo kuljettaa, asentaa, käyttää ja huoltaa kohteessa. Animaatiolla
haluttiin viestiä laitosmalliratkaisun pienemmistä elinkaaren kokonaiskustannuksista, tuotannon tehokkuudesta sekä mahdollisuudesta joustavaan kapasiteetin laajentamiseen. Animaation tavoite oli toimia
esimarkkinoinnin työkaluna uutta tulevaisuuden laitosmalliratkaisua
markkinoitaessa ja myytäessä. Referenssilaitoksen puuttuessa animaatio
oli oiva työkalu ensimmäisiä kauppoja hierottaessa.