Kehäradan palvelumuotoilupilotin

Kehäradan palvelumuotoilupilotin suunnittelu

Case: Kehäradan Palvelumuotoilupilotin suunnittelu
Aikataulu: 2013-2014
Asiakas: Liikennevirasto
Tekijät: Design Reform Oy

Projekti on Liikenneviraston ja sen kumppaneiden (HSL, Vantaan kaupunki, Nurmijärven kunta, Uudenmaan ELY-Keskus ja Motiva Oy) yhteistyöprojekti. Projektin tavoitteena oli suunnitella Kehäradan rakentamiseen liittyvä palvelumuotoilupilotti, jossa huomioidaan tulevien Kehäradan käyttäjien mielipiteitä radan suunnittelussa.

Työn tavoitteet
Liikenneviraston Kehäradan Palvelumuotoilupilotti -projekti tähtäsi Kehäradan palvelutason parantamiseen, siten että huomioidaan entistä paremmin palveluiden käyttäjien tarpeet. Työn tavoitteena oli nostaa omalta osaltaan julkisten liikennepalveluiden käyttäjät ja heidän mielipiteensä palvelukehityksen keskiöön. Enää ei riitä että joukkoliikenneratkaisut tarjoavat asiakkaille matkan pisteestä A pisteeseen B, vaan matkaketjun pitää olla myös elämys, jonka varrella on erilaista käyttäjille merkityksellistä palvelun tarjontaa.

Toteutus
Kehäradan varrella asuvat potentiaaliset kehäradan käyttäjät kutsuttiin ja motivoitiin työpajoihin multimediaalisin menetelmin ja someakin hyväksikäyttäen ”vaikuttamaan tulevan kehäradan palveluntarjontaan”. Työpajoja järjestettiin yhteensä viisi, joista 4 oli asiakaskohderyhmiin suunnattuja ja yksi Liikenneviraston ja sen kumppaneiden kesken pidetty palvelumuotoilun ideat tiivistävä työpaja. Lähtöolettamuksina olivat asiakaskohderyhmille järjestetyissä työpajoissa tietyt, jo löydetyt siemenideat, joita vuolaat työpajalaiset rikastuttivat loistavilla ideoillaan, jotka myös kiteytettiin graafisen fasilitaattorin toimesta mieleen jääviksi visualisoinneiksi. Liikenneviraston ja sen yhteistyökumppaneiden kesken jatkettiin asiakkailta saatujen tarpeiden ja odotusten tiimoilta ja niitä jalostettiin silmälläpitäen tulevaa pilottia.

Projektin lopputulos
Projektin lopputuloksen oli raportti, jolla suunnittelua viedään eteenpäin periaatteena kaikkien käyttäjäryhmien palvelu. Erilaiset käyttäjäodotukset ryhmiteltiin ja ne kirjattiin raporttiin vahvoiksi suunnitteluperusteiksi. Toinen projektin tulema oli Liikenneviraston syvempi ymmärrys palvelumuotoilun toimintamalleista: viraston organisaatiokulttuuriin aletaan juurruttaa palvelumuotoilun asiakaslähtöistä mallia.