Espoon Hissi Oy yritysilmeen suunnitelu

Espoon Hissi Oy – yritysidentiteetti

Täyden palvelun hissihuoltoyritys Espoon Hissi Oy halusi päivittää yritysilmeensä yhtä aikaa organisaatiouudistuksen kanssa. Meillä Design Reformissa on pitkä kokemus yritysilmeiden rakentamisesta ja päivittämisestä. Uudistustyö aloitettiin järjestämällä yhteinen workshop-päivä lokakuussa 2011.Workshop-päivän aikana kartoitettiin uudistuksen tarve, tavoitteet ja aikataulu. Kävimme tarkkaan läpi yrityksen tarjoamat palvelut, tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet sekä olemassa olevan viestintä- ja markkinointimateriaalin. Idearikkaan päivän tuloksena löytyi useita uusia suuntaviivoja niin liiketoiminnan tehostamiseen, asiakaspalveluun kuin viestintäänkin. Yhtenä esimerkkinä tästä on Espoon Hissin tarjoama rahoituspalvelu modernisointikohteisiin.

Yritysilmeen ideointivaiheessa kokeiltiin rohkeasti useita erilaisia ratkaisuja. Liikemerkin uudistuksessa päädyttiin lopulta kevyeen päivitykseen. Liikemerkkiä päivitettäessä halutaan usein pitää yhteys vanhan liikemerkin muotokieleen. Näin teimme myös Espoon Hissin logossa. Muuttamalla asettelua ja nimenkirjoitustapaa, saatiin liikemerkkiin huomattavasti modernimpaa ilmettä. Websivusto uudistettiin rakenteeltaan ja sisällöltään markkinoivampaan suuntaan. Uusia sisältöalueita ovat mm. taloyhtiöille ja suunnittelijoille suunnatut osiot. Modernisointi- ja rahoituspalvelut nostettiin myös entistä näkyvämmin esille. Sivuston lisäksi suunnittelimme yritykselle uuden ilmeen mukaiset palvelusymbolit, lomakkeiston, autoteippaukset ja esitteet.

www.espoonhissi.fi