Palvelumuotoilu

Reform järjesti Ralalle muutamia palvelumuotoilun työpajoja, joiden avulla yhdistyksen palveluita jäsenneltiin ja kohdennettiin uudelleen.

LAMK NiemiCampus Service Design

Reform on ollut mukana kehittämässä Lahden Ammattikorkeakoulun opastusjärjestelmää yhdessä H&M Arkkitehtien kanssa.

Design Reform oli mukana kehittämässä jo alkuperäistä Jokeri-linjaa, jolloin muotoiltiin koko linjastoa palvelumuotoilu-otteella.

Projektin tavoitteena oli suunnitella Kehäradan rakentamiseen liittyvä palvelumuotoilupilotti, jossa huomioidaan tulevien Kehäradan käyttäjien mielipiteitä radan suunnittelussa.

Shape yourself

Muotoile itsesi hanke on Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja sen yhteistyökumppaneiden WDC2012 -kehityshanke.