Elpotek

Elpo-hormi – asennusanimaatio

Elpotek Oy valmistaa rakennusalalla käytettäviä Elpo-hormeja. Elpotek on osa Rudus-konsernia. Elpo-hormi on tehdasvalmis kerrostalon nousuputkistoelementti, joka nopeuttaa rakentamista ja säästää rakennuksen sisällä arvokkaita kerrosneliöitä.

Elpotek on hormielementtien vastuullinen valmistaja, joka haluaa edistää rakennusten työturvallisuutta myös omien tuotteidensa kautta. Hormit asentaa työmaalla paikalleen rakennustöistä vastaava urakoitsija tai alihankkija. Hormivalmistaja kouluttaa myös ulkopuoliset asentajat. Suunnittelimme ja toteutimme Elpotekin käyttöön työturvallisuutta ja oikeita työtapoja korostavan asennusanimaation, joka korvasi videoidun ohjeen. Tekemämme animaatio mahdollisti asennustyön eri vaiheiden kuvaamisen helpolla ja ymmärrettävällä tavalla. Animaatiota käytetään erityisesti asennustöitä tekevien työntekijöiden koulutukseen. Animaatiosta tehtiin kolme eri kieliversiota: suomi, englanti, venäjä. Hyvin toteutettu, mielenkiintoinen animaatio tukee koko yrityksen brändiä, sekä tuotteen tai palvelun myyntiä ja markkinointia.