Palvelukuvake Tuotemuotoilu

Tuotemuotoilu – Erotu kilpailijoistasi laadulla

Tuotemuotoilu

Design Reformilla on 30 vuoden kokemus vaativista tuotekehityshankkeista. Laaja-alaisella muotoiluotteellamme olemme kehittäneet asiakkaidemme tuotekehitys- ja liiketoimintaa erikokoisissa projekteissa aina pienistä konseptoinneista vuosia kestävään kehittämisyhteistyöhön.

Onnistunut tuotemuotoilu auttaa erottautumaan myönteisesti laadukkuudella, käytettävyydellä ja vakuuttavalla ulkonäöllä. Sen avulla säästetään aikaa ja resusseja tuotekehityksessä sekä vähennetään valmistuskustannuksia.Tuotemuotoilu - Tuotekonseptointi

Tuotekonseptointi

Tuotekonseptoinnin avulla visualisoidaan erilaisia variaatioita tulevasta tuotteesta. Konseptit auttavat jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa linjaamaan tuotekehityksen ja tuotemuotoilun suuntaa. Konseptivisualisoinnit ja prototyypit helpottavat asiakasymmärryksen keräämistä sekä yhtenäistää tuotekehitystiimin näkemyksen siitä mitä ollaan tekemässä.

Konseptoinnissa syntynyttä materiaalia voi käyttää tuotekehityksessä esimerkiksi testauksessa, markkinoinnissa ja rahoitusneuvotteluissa. Tuotekonseptointi koostuu erilaisista ideointi-, luonnostelu-, visualisointi- ja pikaprototypointimenetelmistä.Tuotemuotoilu - Tuotekehitys

Tuotekehitys ja -muotoilu

Tuotemuotoilussa kehitetään teollisesti valmistettavia – tai piensarjatuotteita, joissa on huomioitu toiminnalliset, esteettiset ja positiiviseen käyttäjäkokemukseen liittyvät ominaisuudet. Tuotekehitystiimissä teollinen muotoilija tekee luontevaa yhteistyötä tekniikan ja tuotannon ammattilaisten kanssa.

Hyvä tuotemuotoilu tuo kilpailuetua myös markkinointiin ja viestintään. Muotoilu on osa yrityksen strategiaa. Hyvä tuotemuotoilu toimii parhaimmillaan koko yrityksen laadun sinettinä sekä lisää brändin arvoa ja näkyvyyttä.Tuotemuotoilu - Tuotegrafiikka

Tuotegrafiikka

Tuotegrafiikka kattaa muun muassa tuotteen, pakkauksen ja käyttöohjeen graafisen suunnittelun. Tuotegrafiikka viimeistelee tuoteidentiteetin.

Tuotegrafiikalla luodaan yhtenäinen ilme tuoteperheelle. Hyvä tuotegrafiikka auttaa ymmärtämään ja käyttämään tuotetta ja on samalla informatiivinen ja herättää mielikuvia. Toimivalla ja erottuvalla tuotegrafiikalla lisätään tuotemerkin tunnettavuutta. Samalla koko yrityksen maine brändi vahvistuvat.Tuotemuotoilu Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymä toimii ihmisen ja koneen välisenä tulkkina. Käyttöliittymiä ovat esimerkiksi tietokoneen ruudulla näkyvä käyttöliittymä ja fyysiset koneen hallintalaitteet. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä lisää työtehokkuutta, työmukavuutta ja turvallisuutta.

Hyvä käyttöliittymä on johdonmukainen ja vaistonvaraisesti ymmärrettävä. Se tarjoaa käyttäjälle oleellisen informaation mahdollisimman selkeästi estäen virhetulkintojen syntymisen. Pikaprototypointi ja käytettävyystestaus ovat edullisia tapoja varmistaa tuotteen helppokäyttöisyys, ennen varsinaista käyttöliittymän toteuttamista.