HoviKoti

Hovikodin palvelujen kehittäminen

Case: Hovikodin palvelujen kehittäminen vastaamaan liiketaloudellisia pyrkimyksiä
Aikataulu: 2013
Asiakas: HoviKoti-Ryhmä
Tekijät: Design Reform Oy

HoviKoti on hoiva- ja hyvinvointiliiketoiminnan ja -palveluiden kehittämiseen keskittynyt suomalainen yritys. HoviKoti antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä hoivatyöhön ja tarjoaa yrittäjälle helpomman tavan käynnistää ja toteuttaa toimintaansa. HoviKoti tekee ja suunnittelee yhdessä yrittäjän kanssa mm. toimintaa, toimintaan liittyviä tiloja, yrityksen rahoitusta, sopimuksia sekä on tukena toiminnan käynnistämisessä ja yksikön laadun jatkuvassa parantamisessa.

Työn tavoitteet
Työn tavoitteena oli tunnistaa hoivatoiminnan palvelutarjonnasta eri asiakasryhmien tarpeita ja odotuksia. Tämän tiedon avulla luotiin erilaisia liiketoimintamalleja, jotka ovat asiakas- ja käyttäjälähtöisiä.

Toteutus
Asiakkaamme Hoivakoti Oy oli kerännyt mittavan määrän tutkimusaineistoa seniorikansalaisten asumismuodoista ja siitä miten ne toimivat. Lisäksi oli aineistoa siitä mitä palvelujen ydin, eli seniorikansalaiset odottavat palveluilta. Tiimimme yhdisteli näiden tietojen pohjalta siemenideoita työpajaan, jossa kohtasivat Hoivakodin omalle henkilöstö ja potentiaalisia Hoivakodin yritysasiakkaita.

Tällä metodilla haluttiin korostaa asiakaslähtöisyyttä ja Hovikotipalvelujen erottautuvuutta kilpailijoiden palveluista. Saman workshopin aikana luotiin pohja toiminnan arvoille ja palvelujen sisältöihin. Kolmen työpajan lopputuloksena saattiin muotoiltua Hovikodin arvot, palvelujen nimet ja sisällöt, identiteetti ja liiketoimintamalli: sen ytimessä on innovatiivinen omistusmalli: HoviKoti ja paikallinen yrittäjä omistavat hoivayhtiön yhdessä. Paikallinen yrittäjä antaa toiminnalle kasvot, tuntee tilanteen paikallisesti ja toimii hoivayksikön johtajana.

Projektin lopputulos
Projektin lopputuloksena saatiin liiketoimintamalli, joka perustuu vahvasti ruohonjuuritason palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Palvelutarjonta on kannattavaa liiketoimintaa myös Hovikoti-yrittäjille ja omistajille. Nämä haasteet voitiin onnistuneesti yhdistää, kun ne asetettiin vahvasti koko kehittämistyön päämääräksi.